Podcast » Cakrawala

KEMBALIKAN MASJID KE KHITAHNYA

22 March 2019 - 11:23 WIB

KEMBALIKAN MASJID KE KHITAHNYA
==================

KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH/ PROF DR TGK H MUSLIM IBRAHIM/ MENGIMBAU PARA PENCERAMAH/ KHATIB JUMAT/ DAN TEUNGKU-TEUNGKU DI ACEH AGAR TIDAK MEMBICARAKAN POLITIK PRAKTIS DI DALAM MASJID// SELAIN ITU/ ISU YANG BELUM TENTU KEBENARANNYA JUGA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM SETIAP MAJELIS-MAJELIS DI DALAM MASJID//

IMBAUAN TERSEBUT TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMILU 2019 YANG TINGGAL SEKITAR TIGA PEKAN LAGI// AKHIR-AKHIR INI PIHAKNYA MENERIMA LAPORAN ADANYA PENCERAMAH ATAU KHATIB YANG BERNARASI POLITIK DALAM PENYAMPAIAN KHUTBAH ATAUPUN DALAM MAJELIS-MAJELIS LAIN YANG DIGELAR DI DALAM MASJID//

MESKI HANYA BERUPA IMBAUAN DAN BUKAN SATU KEHARUSAN YANG HARUS DIPATUHI/ TETAPI MASALAH INI KITA ANGGAP PENTING UNTUK MENJADI PERHATIAN BERSAMA// APALAGI BEBERAPA ULAMA DI ACEH DIKETAHUI JUGA IKUT TERLIBAT DALAM KONSTESTASI PILPRES 2019/ SEHINGGA SEDIKIT BANYAK IKUT MEMBUKA RUANG MASUKNYA ISU-ISU POLITIK PRAKTIS DALAM SETIAP CERAMAHNYA//

MASJID SENDIRI PADA HAKEKATNYA MEMANG TIDAK HANYA BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT PERIBADATAN SEMATA/ TETAPI JUGA MENJADI PUSAT KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN/ TERMASUK JUGA DI DALAMNYA PENDIDIKAN POLITIK// NAMUN PENDIDIKAN POLITIK YANG DIMAKSUD DI SINI ADALAH PROSES PEMBELAJARAN DAN PEMAHAMAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG HAK/ KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA//